Ποιοτητα

Μόνο οι καλύτερες έχουν θέση στο.. πιάτο σας!

Ποιότητα - Γεύση - Καινοτομία!
Το τρίπτυχο που μας διακρίνει.


Αυτό που διακρίνει την Damavand είναι η συνεχής πίστη στις αρχές της ποιότητας, της ικανοποίησης του πελάτη και της συνεχούς βελτίωσης και έρευνας τόσο στην ανάπτυξη των προϊόντων της όσο και στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με τον πιο προηγμένο και ακριβή εξοπλισμό. Οι συχνοί έλεγχοι εξασφαλίζουν την ποιότητα των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων. Στόχος είναι η διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας των προϊόντων καθώς και των φυσικοχημικών και οργανοληπτικών τους ιδιοτήτων.

Από το 2012 εφαρμόζει σύστημα SAC έτσι 100% της Α ύλης παράγεται με αειφόρο γεωργική καλλιέργεια.

Έχοντας την επίβλεψη όλης της παραγωγικής διαδικασίας από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν, η Damavand παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Η Damavand εφαρμόζει Πολιτική για την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων και δεν χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένα και αλλεργιογόνα συστατικά. Όλα τα προϊόντα παράγονται χωρίς την προσθήκη συντηρητικών.

Εφαρμόζει επίσης Κώδικα Δεοντολογίας συμμορφούμενο με τις συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας (ILO) και των Ηνωμένων Εθνών (UN) καθώς και περιβαλλοντολογική Πολιτική.

Πιστοποιητικα